آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

سلام ژاپنی با هالتر

Barbell Good Morning

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی – فیله

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

735

نام دیگر حرکت:

صبح بخیر با هالتر

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ابتدا هالتر را مانند شکل بلند می‌کنیم طوری که هالتر روی مهره‌ها نباشد.
هنگام اجرا بخش منفی حرکت ( پایین رفتن) اول مفصل زانو است که می‌بایست خم شود و بلافاصله پس از آن است که بالا تنه حرکت رو به جلو خواهد کرد،پایین می رویم تا جایی که بالاتنه تقریبا موازی با سطح زمین شود
مکث کرده و به آرامی به نقطه شروع باز میگردیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)