آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

سرشانه نشر از جلو با هالتر

Barbell Front Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

174

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین حرکت، کمرتان را صاف نگه دارید و مچ های دستتان را خم نکنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دست‌ها را به اندازه عرض شانه ها باز کرده و هالتر را بگیرید.
زاویه آرنج را ثابت حفظ کنید و تا روبروی چشم به سمت جلو بالا بیاوررید.
به آرامی هالتر را تا ران هایتان پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)