آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

کرانچ خوابیده با کش

Band Upper Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

537

نام دیگر حرکت:

شکم خوابیده با کش

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن کش از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را در پایین یک ستون یا هرجایی که از محکم بودن آن اطمینان دارید وصل کنید.کش را در ارتفاع40-50 سانتی تنظیم کنید.
پشت به ستون زانوها خم کف پا رو زمین دراز بکشید.
با دو دست خود از پشت کش را گرفته و بالا تنه را از زمین بلند کنید و به زانوها نزدیک شوید., و آهسته به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)