آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

وودچاپ با کش

Band twist (up down)

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

532

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن کش از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را در بالای یک ستون یا هرجایی که از محکم بودن آن اطمینان دارید وصل کنید.
به‌موازات ستون ایستاده (نیم رخ) ، کش را با یکدست گرفته و چند قدم فاصله بگیرید. فاصله شما ازستون باید تقریباً به‌اندازه طول یکدست بوده و فشار ناشی از مقاومت کش را حس کنید.
پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکرده، مشابه حرکت اسکوات بنشینید و کش را با هر دو دست خود بگیرید. دست‌های شما همچنان باید کاملاً کشیده شده باشند.
با یک حرکت، کش را تا جایی پایین ببرید که دست‌ها در کنار ران پای مخالفتون قرار گرفته و کاملاً کشیده شوند.
هم‌زمان که روی پاشنه‌ پای عقبی خود می‌چرخید، پشت خود را صاف و دست‌ها را نزدیک بدن نگه‌دارید.
ابتدا دست‌ها و سپس بدن خود را عقب برده و به‌آرامی به نقطه شروع برگردید.
حرکت را تا حد توان تکرار نمایید.
سپس حرکت را برای سمت مخالف نیز انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را پایین می بریدد نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)