آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

پهلو ایستاده با کش از پایین

Band twist (down up)

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

528

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن کش از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را در پایین یک ستون یا هرجایی که از محکم بودن آن اطمینان دارید وصل کنید.
به‌ موازات ستون ایستاده(نیم رخ) ، کش را با یکدست گرفته و چند قدم فاصله بگیرید. فاصله شما از ستون باید تقریباً به‌اندازه طول یکدست بوده و فشار ناشی از مقاومت کش را حس کنید.
پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکرده، مشابه حرکت اسکوات بنشینید و کش را با هر دو دست خود بگیرید. دست‌های شما همچنان باید کاملاً کشیده شده باشند.
با یک حرکت، کش را تا جایی بالا ببرید که دست‌ها در بالای سر کاملاً کشیده شوند.
هم‌زمان که روی پاشنه‌ پای عقبی خود می‌چرخید، پشت خود را صاف و دست‌ها را نزدیک بدن نگه‌دارید.
ابتدا دست‌ها و سپس بدن خود را عقب برده و به‌آرامی به نقطه شروع برگردید.
حرکت را تا حد توان تکرار نمایید.
سپس حرکت را برای سمت مخالف نیز انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)