آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

زیر بغل قایقی نشسته با کش

Band straight Back seated row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

94

نام دیگر حرکت:

قایقی دوبل با کش

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد و زانو خم نمیشه.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

مانند تصویر بر روی زمین بنشینید و یک سر کش را پشت کف پای خودتون بندازید سپس طرف دیگرآن را با دو دست به طوری که کف دستتان به سمت بدنتان باشد بگیرید و به سمت خود بکشید کمی مکث کرده سپس به حالت شروع حرکت برگردید

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را به سمت خودتون میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.