آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

کرانچ معکوس با کش

Band Reverse Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

535

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن کش از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را در پایین یک ستون یا هرجایی که از محکم بودن آن اطمینان دارید وصل کنید.
بر روی زمین و به پشت دراز بکشید و کش را به دور انحنای کف پاهایتان بیندازید.
پاهای خود را از زانو خم کرده و به سمت بالاتنه ببرید و بعد از رسیدن زانوها نزدیک ناف پاها را صاف کرده و به صورت عمودی بالا ببرید و آهسته به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را جمع می کنید و بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)