آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

پشت بازو با کش ایستاده

Band pushdown triceps

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

344

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را به بالای ستون یا جایی که از محکم بودن آن اطمینان دارید متصل کنید.کش را با دو دست خود گرفته(کف دست ها روو به پایین) و روبروی آن بایستید.
این وضعیت شروع حرکت است ، حال بازو ها را ثابت نگه دارید و آرنج ها را تا صاف شدن دست ها خم کنید ، کمی مکث کرده و برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را پایین میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی کش را بالا میبرید نفس بکشید(دم)