Band Kneeling Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

527

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن کش از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را بالای در یا ستون یا هرجایی که به محکم بودن آن اطمینان دارید متصل نموده و در مقابل آن زانو بزنید.
کش را گرفته و به میزانی که دست‌‌های شما در کنار صورتتان قرار بگیرند، پایین بیاورید.
باسن خود را اندکی منعطف کرده و اجازه دهید وزن به قسمت‌‌های تحتانی پشت شما نیز اعمال شود. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
باسن را ثابت نگه داشته، کمر خود را منعطف نموده و عضلات شکمی خود را منقبض کنید، تا آرنج‌‌ها به سمت قسمت میانی ران‌‌ها حرکت کنند. انقباض را به مدت یک ثانیه حفظ کنید.
و به حالت آغازین حرکت بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پایین می روید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)