آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

پرس پالوف با کش افقی

Band Horizontal Pallof Press

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

533

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن کش از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را در بالای یک ستون یا هرجایی که از محکم بودن آن اطمینان دارید وصل کنید. آن را هم‌سطح شانه تنظیم کنید.
به پهلو در کنار ستون بایستید. با هر دودست کش را گرفته و یک‌قدم از ستون فاصله بگیرید. فاصله شما باید تقریباً به‌اندازه طول یکدست باشد.
درحالی‌که پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکرده و زانوها را اندکی خم کرده‌اید، دسته کش را در مقابل قسمت میانی سینه نگه‌دارید. این وضعیت شروع حرکت است.
با کشش کامل هر دودست، دسته کش را پرس کنید. عضلات شکم شما باید منقبض‌شده باشند.
چند ثانیه مکث کرده سپس به وضعیت شروع بازگردید.
پس از پایان ست، حرکت را رو به سمت دیگر تکرار نمایید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را جلو می بریدد نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)