آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات لگن

پل باسن با کش زانو روی زمین

Band Hip Thrust on Knees

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

همسترینگ – فیله

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

769

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

کش را از دور یک ستون رد کرده ، داخل آن قرار بگیرید ، انتهای شل را در اطراف کمر خود محکم کنید و ازستون دور شوید. روی زمین زانو بزنید و به جلو حرکت کنید تا تنش ایجاد شود.
در حالی که زانوها را خم کرده و روی پاشنه خود قرار داده اید ، عضله باسن را منقبض کرده و باسن خود را تا جایی که نیم تنه و ران شما به صورت یک خط مستقیم درآید ، تحت تنش قرار دهید. کمی مکث کنید و آهسته به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید و بدنتان صاف می شود نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)