آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

نشر از جانب با کش

Band front lateral raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

203

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

آرنج ها کمی خم شوند.اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک عدد کش را پایین یک ستون (چهارچوب در) یا زیر پای خودتون فیکس کنید و از محکم بودن آن مطمئن باشید. سپس با یک دست سر کش را بگیرید و به سمت بغل دستان خود را تا جایی که با سرشانه در یک راستا قرار بگیرند بالا بیاورید.کمی مکث کرده و به آرامی به حالت شروع حرکت برگردین.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی کش را به حالت شروع حرکت میبرید نفس بکشید(دم).