آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

بارفیکس کمکی با کش

Band Assisted Pull Up

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

96

نام دیگر حرکت:

بارفیکس با کش

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

کش تمرینی را دور قسمت میانی میله بارفیکس ببندید. برای تغییر سطح کمک می‌توانید از کش‌های تمرینی مختلفی استفاده کنید.
انتهای کش را پایین کشیده و زانوی خم‌شده‌ی خود را داخل آن قرار دهید. دست‌ها را به‌اندازه عرض شانه یا بیشتر بازکرده و میله را بگیرید. این وضعیت شروع حرکت است.
با انقباض عضله پشتی بزرگ و خم کردن آرنج، خود را بالا بکشید. آرنج‌ها باید به اطراف بدن کشیده شوند. خود را به جلو کشیده و سعی کنید چانه خود را از میله رد کنید. از پیچ ‌و تاب خوردن پرهیز کنید.
پس از یک مکث کوتاه، به موقعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی خود را به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.