آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو ایستاده با کش تناوبی

Band alternating biceps curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

281

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. از کمر کمک نگیرید و حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش بلند از زیر پای خود(کف پا) رد کنید و محکم روی آن بایستید تا تکان نخورد ، دو سر کش را با دستانتان گرفته بازوها کنار بدن ثابت نگه داشته و کش را با خم کردن آرنح به سمت بالا میکشیم کمی مکث میکنیم و به حالت اولیه برمیگردیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به حالت اولیه برمیگردید نفس بکشید(دم).