Assisted Pull up

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

38

نام دیگر حرکت:

بارفیکس کمکی دستگاه

caution

نکات و خطا ها

کف دست ها رو جلو و بدن صاف و کشیده باشد و قوز نکنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

وزنه کمکی دستگاه را انتخاب کنید(هرچه سنگین تر کمک بیشتر)، روی دستگاه کمکی بارفیکس قرار بگیرید. دست‌ها را کمی بیشتر از عرض شانه بازکرده و میله را بگیرید. دست‌ها را کاملاً کشیده و آویزان شوید. این وضعیت شروع حرکت است.
بدن خود را صاف نگه‌داشته و با انقباض عضلات پشتی بزرگ (زیر بغل)، خود را تا جایی که می‌توانید بالا بکشید.
به‌آرامی دست‌ها را کشیده و صاف کنید. حرکت را به تعداد توصیه‌شده تکرار کرده و با دقت از دستگاه پایین بروید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پایین میروید نفس بکشید و وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید