Assisted Parallel Close Grip Pull up

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

37

نام دیگر حرکت:

بارفیکس دست جمع دستگاه

caution

نکات و خطا ها

کف دست ها رو به هم و بدن صاف و کشیده باشد و قوز نکنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

وزنه کمکی دستگاه را انتخاب کنید(هرچه سنگین تر کمک بیشتر)روی دستگاه کمکی بارفیکس قرار بگیرید. دست‌ها را به گونه ای که کف دست ها روبه هم باشند میله را بگیرید و فاصله ان ها کمتر از عرض شانه باشد. دست‌ها را کاملاً کشیده و آویزان شوید. این وضعیت شروع حرکت است.
بدن خود را صاف نگه‌داشته و با انقباض عضلات پشتی بزرگ (زیر بغل)، خود را تا جایی که می‌توانید بالا بکشید.
به‌آرامی دست‌ها را کشیده و صاف کنید. حرکت را به تعداد توصیه‌شده تکرار کرده و با دقت از دستگاه پایین بروید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پایین میروید نفس بکشید و وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید