سیستم تمرینی

سیستم هرمی انقباض استاتیک (ایزومتریک)

در سیستم هرمی انقباض استاتیک، حرکت با یک وزنه­ی نسبتا متوسط اغاز شده و در نقطه­ی انقباض نهایی عضله به صورت ثابت نگه داشته می­شود. برای مثال در اجرای حرکت فلای معکوس با دستگاه، بعد از گذشت زمان معینی که عضله در حالت انقباض نهایی قرار دارد، بر وزنه­ی انتخابی اضافه می­شود. افزایش بار به صورت پیوسته می­باشد و تا زمانی ادامه می­یابد که ورزشکار قدرت باقی ماندن در حالت انقباض نهایی را نداشته باشد. در این زمان از مقدار وزنه­ی انتخابی کاسته می­شود و این روند تا جایی ادامه پیدا می­کند که شخص قدرت نگه داشتن وزنه­ی اولیه را نیز نداشته باشد. در نظر داشته باشید که این سیستم تمرینی بر روی دستگاه­هایی که قابلیت اضافه شدن وزنه در حالت بالا را دارند قابل اجرا می­باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.